Certyfikaty

W ramach certyfikatu CE produkujemy:

o   Łożyska sferyczne

o   Łożyska garnkowe

o   Łożyska elastomerowe

o   Łożyska specjalne wg wymagań klienta

 

W ramach Aprobaty Technicznej produkujemy urządzenia dylatacyjne jednomodułowe i wielomodułowe

w dowolnych konfiguracja wyposażenia dodatkowego, na które składają się:

o   profile kompozytowe (z kształtownikiem nierdzewnym)

o   sinusoidalne nakładki tłumiące hałas

o   wyciszenia dolne

o   inne wg wymagań klienta

 

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA nr IBDiM-KOT-2021- 0641 - wydanie 1

 

Spawalnicze Świadectwo Kwalifikacyjne nr TTP-PW01-1-0100-0063.20.00

KRAJOWY CERTYFIKAT S. W. U. IBDiM nr 052 _UWB_065

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA nr IBDiM-KOT-395-1 KPRM

Certyfikat Zgodności ZKP nr TTP-PW02-1-0100-0082.20.00 + załącznik ISO 3834

 

Certyfikat Zgodności ZKP nr 2827-CPR-PW01-1-0100-0063.20.00 EN 1090_1

 

CERTYFIKAT 1020-CPR-090-045402 ŁOŻYSKA PROWADZĄCE I BLOKUJĄCE

 

CERTYFIKAT 1020-CPR-090-036983 ŁOŻYSKA SFERYCZNE

 

CERTYFIKAT 1020-CPR-090-036981 ŁOŻYSKA GARNKOWE

CERTYFIKAT 1020-CPR-090-036979 ŁOŻYSKA ELASTOMEROWE.pdf

 

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr SK04 – ZSV – 2937

 

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA nr IBDiM-KOT-2020-0522-1 KPRM U. PALCZASTE

 

KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 052-UWB-075