Fundusze Unijne

KPRM INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: „Wprowadzenie do produkcji innowacyjnych urządzeń konstrukcyjnych oraz wdrożenie zmiany w procesie produkcji”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji nowych innowacyjnych produktów w postaci łożysk garnkowych na siły ujemne (odrywane) i urządzeń dylatacyjnych palczastych oraz wdrożenie zmiany w procesie produkcji urządzeń dylatacyjnych typu kompozytowego.

Wartość projektu: 682 768,08 zł
Wkład funduszy europejskich: 195 033,60 zł