Garnkowe łożyska mostowe


Łożysko garnkowe KPRM jest przestrzennym przegubem umożliwiającym obroty wokół dowolnej osi poziomej poprzez odkształcenie poduszki elastomerowej umieszczonej w stalowej obudowie cylindrycznej (tzw. Garnku), zamkniętej płytą pełniącą rolę tłoka. Poduszka elastomerowa zachowuje pod wpływem trójosiowego ściskania stałą objętość, co powoduje, że łożysko nie osiada pod wpływem obciążenia. „Garnek” łożyska wykonany jest w procesie toczenia z jednego bloku lub przez przyspawanie pierścienia do dna „garnka”. Umieszczona w „garnku” poduszka elastomeru jest dodatkowo zabezpieczona przed wyciśnięciem przez zwulkanizowaną uszczelkę dociskową.

W łożyskach garnkowych przesuwnych górna powierzchnia tłoka pokryta jest politetrafluoroetylenem (PTFE), po którym przemieszcza się górna płyta łożyska wyposażona od spodu w polerowaną austenityczną blachę ślizgową.

Jako zabezpieczenie antykorozyjne w łożyskach garnkowych KPRM, zastosowano piaskowanie oraz metalizację natryskową i doszczelnianie zestawami malarskimi.

Łożyska wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 1337-5 Łożyska konstrukcyjne. Część 5: Łożyska garnkowe.