Politika kvality

Snažíme sa upevňovať dobré meno firmy a neustále posilňovať jej pozíciu na stavebnom trhu prostredníctvom vysokej kvality ponúkaných produktov, ich súladu s požiadavkami Zákazníka, konkurencieschopnej ceny a spĺňania očakávaní, ako aj dodržiavania termínov a poskytovania profesionálnych sprievodných služieb. Tieto ciele dosahujeme vďaka neustálemu vývoju a zdokonaľovaniu zavedeného systému riadenia kvality. Zaručujeme činnosti a prevádzku v súlade s požiadavkami platných zákonov.

Umiestnenia
43-600 Jaworzno, ul. Chopina 96

Kontaktné údaje

KPRM Infrastruktura Sp. z o.o.
43-600 Jaworzno ul. Chopina 96Tel. +48 (32) 317 17 01 
Fax +48 (32) 317 17 06

e-mail: info@kprm.com.pl