Hrncové ložiská zabraňujúce uvoľneniu

Hrncové ložiská prenášajú zaťaženia z nosnej konštrukcie objektu (most alebo iný inžiniersky objekt) na jeho podpery, čo umožňuje jej voľnú deformáciu vo všetkých smeroch.

Hrncové ložisko je priestorový kĺb, ktorý umožňuje rotáciu okolo akejkoľvek horizontálnej osi deformáciou elastomérového vankúša umiestneného v oceľovom valcovom puzdre, ktorá je uzatvorená krycou doskou plniacou úlohu piestu. Elastomérový vankúš udržuje pri triaxiálnom stlačení konštantný objem, čo spôsobuje, že ložisko pri zaťažení nesadá.

Štandardné hrncové ložiská slúžia na prenos síl, ktoré vyvolávajú ich stláčanie, a teda v smere pôsobenia a vrátenia gravitačných síl.

V súčasnosti sa navrhujú mosty s komplikovanými konštrukciami, v ktorých dochádza k bodovým uvoľneniam (reakcie pôsobiace na ložiská menia vracajúce sa sily na opačné - dochádza k uvoľneniu). Aby sa tomuto javu zabránilo, tak sa ložiská obvykle vybavujú dodatočnou vonkajšou konštrukciou integrovanou s ložiskom, aby sa zabránilo zdvíhaniu dosky mostovky v bode podopretia. Nevýhodou tohto riešenia je, že bráni rotácii konštrukcie počas uvoľnenia a tiež obmedzuje slobodu deformácie ložiska počas normálnej prevádzky (počas kompresie). Ložisko je navyše zaťažené excentrickými silami, ktoré spôsobujú nepriaznivé stavy napätia v klzných prvkoch, čo vedie k ich predčasnému opotrebeniu.

Tím KPRM vyvinul a zaviedol odnímateľnú konštrukciu ložiska, ktorá vykonáva rotácie konštrukcie aj v prípade trvalých negatívnych vertikálnych síl, ako aj počas normálnej prevádzky pod vplyvom pozitívnych vertikálnych síl. Vďaka vnútornému stlačeniu nemá ložisko vôľu v zvislej osi, čo bráni nebezpečnému nárazovému zaťaženiu klzných plôch, čo ich chráni pred zrýchleným opotrebením a zaisťuje stabilitu nosnej konštrukcie mosta.