Firma KPRM - Konstrukcje i Wyposażenie Mostów Spółka z o.o. powstała w 1996 roku z udziałem kapitału Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych SA. Obecnie jest spółką niezależną, opartą wyłącznie na polskim kapitale. Dzięki połączeniu tradycji dobrej roboty z wieloletnim doświadczeniem zespołu projektującego, proponujemy Państwu usługi oraz produkty o gwarantowanej jakości.

Głównym przedmiotem naszej działalności jest produkcja elementów wyposażenia obiektów mostowych. Większość wytwarzanych przez nas wyrobów posiada oznaczenie CE, dzięki czemu stosowane mogą być na terenie całej Unii Europejskiej.

Nasza oferta obejmuje:

  • Łożyska garnkowe
  • Łożyska soczewkowe (sferyczne)
  • Łożyska elastomerowe
  • Dylatacje modułowe
  • Bariery energochłonne i balustrady

Realizujemy również roboty budowlano-montażowe obejmujące budowę i remonty obiektów mostowych wraz z odcinkami dróg i towarzyszącą im infrastrukturą techniczną.

Zapraszamy do współpracy,
Marek Wazowski


UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych na rynku polskim garnkowych łożysk mostowych spełniających wymagania norm zharmonizowanych”


KPRM-Konstrukcje i Wyposażenie Mostów Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl