Urządzenia dylatacyjne palczaste

Urządzenia te są zbudowane z płyt palczastych (przypominających grzebień) mocowanych z obu stron szczeliny dylatacyjnej.

Z każdej płyty są wyprowadzone naprzemianległe palczaste elementy wspornikowe sięgające nad szczelinę dylatacyjną.

Płyty te mocowane są do konstrukcji pomostu poprzez kotwy sprężające. Szczelność dylatacji zapewnia fartuch odwadniający.

KPRM opracowało rozwiązanie urządzenia palczastego o wzmocnionej konstrukcji, w którym płyty palczaste nie są połączone bezpośrednio z betonem pomostu.

Dzięki temu wyeliminowano ryzyko utraty szczelności na styku płyty palczastej z płytą pomostu.

Rozwiązanie to umożliwia również bezproblemową wymianę elementów palczastych w razie ich uszkodzenia bez ingerencji w strukturę betonowej konstrukcji obiektu.

Zastosowano również rozwiązanie umożliwiające opróżnienie fartucha odwadniającego od dołu oraz jego ewentualną wymianę bez potrzeby deinstalacji płyt palczastych.